foto
«Det er i sum et forbløffende stort sprik mellom ord og handling hva gjelder spillerlogistikk i RBK» skriver innleggsforfatteren, som kritiserer Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye (bildet).

RBK har signert utenlandske spillere som ikke holder høyere kvalitet enn det vi finner i Trøndelag