Søndag holder biskop Tor Singsaas sin avskjedsgudstjeneste i Nidarsdomen. Mange føler vemod når den folkekjære Nidarosbispen nå blir pensjonist.

Singsaas ble ordinert som biskop i desember 2008. Han har tjent i den norske kirke i nesten førti år og har vært med på en lang reise for en kirke i stor endring. Kirken er ikke lenger underlagt staten, men styrer seg selv i de fleste anliggender. Singsaas ble selv utnevnt til biskop i statsråd. Når hans etterfølger nå skal utpekes, er det kirken selv som bestemmer. Kirken er blitt herre i eget hus.

«Glad i mennesker, glad i Jesus Kristus» ble hans valgspråk i bispegjerningen. I sin praksis har han vist at dette ikke er tomme ord. Han har fremstått som en folkelig kirkeleder godt plantet i trøndersk og sørsamisk kultur, samfunn og språk. Samtidig har han vært en god forkynner, og en respektert administrativ leder for den store organisasjonen et bispedømme er.

I den tiden Singsaas har vært biskop, har debatten i og om kirken handlet svært mye om homofiles rettigheter. Her stilte han seg på den liberale siden og støttet likekjønnedes rett til å bli viet i kirken. Han kjempet for at Nidaros skulle bli sete for preses, mens store deler av det kirkelige etablissement mente det naturlige stedet var Oslo.

Han har hatt sin plass i et bispekollegium som i flere saker har talt regjering og sentrale politikere midt imot. Det gjelder særlig i asyl- og flyktningpolitikken og i klima- og energipolitikken. Singsaas har selv ikke vært redd for å gå ut med synspunkter på områder der kirken for ikke mange år siden var taus. Vi tror det er riktig av kirken å engasjere seg i aktuelle samfunnspørsmål. Men den må ikke blir forutsigbart «politisk korrekt» eller knytte seg opp mot noe politisk parti.

Singsaas fikk mange stemmer da han var en av fire kandidater til å bli Årets trønder i 2016. Juryen begrunnet nominasjonen med at han er en brobygger, og at han er en biskop for alle, uavhengig av religiøst ståsted.

Hans etterfølger skal velges over helgen. Den nye Nidarosbispen får store sko å fylle.