Nordmenn flest tror at trøndere er trege. En ny EU-rapport gjør fordommene til skamme – trøndere er mer innovative enn oslofolk.

Jeg har en bekjennelse å komme med: Jeg er østlending. Da jeg flyttet til Trondheim for å studere på midten av 2000-tallet, trodde jeg, som østlendinger flest, at trøndere var trege og litt harry. Det gjør jeg ikke lenger. I EU-kommisjonens rapport om innovative regioner kommer det fram at Trøndelag er Norges mest innovative region. Når myten om den trege trønderen blir ettertrykkelig smadret av en EU-rapport, må selv en gudløs østlending krype til korset.

Sammen med Oslo og Akershus har Trøndelag bidratt til at Norge i år er en «sterk innovatør». Det skjer til tross for at resten av Norge har blitt mindre innovativt enn før, med unntak av Vestlandet, som har stått stille. Men at de trege trønderne ikke bare kommer i kategorien «innovasjonsledere», men også har passert Oslo og Akershus-boerne som Norges mest innovative, er nesten mer enn en stakkars østlending kan tåle.

Når Trøndelag er en mer nyskapende region enn Oslo og Akershus, skyldes det at trønderne utmerker seg som spesielt nyskapende på flere områder. Trønderne skiller seg ut ved å være blant de beste i Europa på å investere i forskning og utvikling (FoU).

Det nyter både offentlig sektor og det private næringslivet godt av. Faktisk er den offentlige sektoren i Trøndelag på en femteplass i hele Europa når det kommer til investeringer i FoU, mens det private næringslivet havner på en tiendeplass. I konkurranse med industrigiganter som Tyskland er det imponerende.

At Trøndelag, som huser Norges største teknologiuniversitet, kommer høyt opp på innovasjonsrangeringen er kanskje ikke så overraskende. Selv om trønderske forskere publiserer mye og blir godt sitert, gjør Trøndelag det fremdeles litt svakere enn Oslo og Akershus på det akademiske området.

Samtidig kan forskningsmiljøene I Trøndelag smykke seg med at de puster rivalen i nakken. Trønderne har flere internasjonale publikasjoner, og Oslo og Akershus har bare marginalt flere publikasjoner som regnes blant de mest siterte. Avstanden til Norgestoppen er kort.

Hvis hjertet allerede slår litt raskere for trøndersk oppfinnsomhet, har EU-rapporten mer å by på.

Innovative små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag samarbeider langt mer enn i resten av Norge. I tillegg er trønderske bedrifter er best i Europa til å investere i såkalt «ikke-FoU-basert innovasjon». Det er en kategori som favner alt fra design og forbedring av eksisterende produkter og produksjonsprosesser til å ta i bruk nye IT-løsninger. Vellykkede investeringer i slike fornyelser gjør bedriftene mer effektive og varene og tjenestene de leverer bedre. Trønderske bedrifter har all grunn til å være stolte av å være best i Europa, og lokalpatriotismen tar neppe skade av at de scorer mer enn tre ganger høyere enn bedrifter i Oslo og Akershus.

Det er mange grunner til å tro at det trønderske næringslivet kommer til å være svært konkurransedyktig i lang tid framover.

Å utvikle ny design og å forbedre produksjonsprosesser er spesielt viktig for bedrifter i mindre teknologitunge bransjer. Når bedriftene i Trøndelag investerer så mye i ikke-FoU-basert innovasjon, tyder det på at den trønderske oppfinnsomheten strekker seg langt utover teknologibedriftenes laboratorier. Det er ikke bare NTNU og SINTEF som gjør trønderne innovative, men et næringsliv som finner nye løsninger og tar andres oppfinnelser i bruk. Det er det motsatte av treghet.

Visst gjør det vondt når en østlendings fordommer brister. Men rett skal være rett. Hvis trønderne er trege, er det utenpå.