foto
Foto: Statens vegvesen

Effektiv vegbygging betyr å finne de beste løsningene