foto
Vi har minst 20 TWh å vinne inn med rehabilitering av eksisterande kraftanlegg, nesten utan nye synlege inngrep, skriver forfatteren av denne kronikken. Foto: Håvard Jensen

Energi- og industripolitikk på feil spor