Et sikkert forsommertegn er advarsler om at Pride-feiringen utsetter folk, og da særlig barn og unge, for en skadelig «politisk agenda». Vi deler ikke den bekymringen.

Tvert imot. Verdiene regnbueflagget representerer, som mangfold og toleranse, hører hjemme i skole og barnehage.

I Trondheim arrangeres Pride-paraden i september, mens Oslo har sin i juni. Over hele landet er denne sommermåneden preget av regnbuefargene. Mange barnehager i Trøndelag benytter anledningen til å heve regnbueflagget og snakke om mangfold, identitet og ulike familier. I Oslo har kommunen invitert ansatte og elever til å gå under en felles fane i Pride-paraden. Lærer Anders Noreng reagerer og sier til NRK at skolen «pusher» ideologi på skolebarn.

Det er ikke første gang slike advarsler kommer. Tilbake i 2018 kritiserte Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk at enkelte barnehager feiret Pride og arrangerte tog der barna veivet med med regnbueflagg. – For to- og treåringer er dette en for tidlig introduksjon til voksenverdenen og voksenproblematikk, sa han i NRK.

Men det er ikke et problem at voksne mennesker av samme kjønn elsker hverandre. Det er heller ikke et problem at barn lærer at det finnes et mangfold av legninger og kjønnsidentiteter. Det er et mye større problem at «homo» fortsatt er et mye brukt skjellsord i norske skolegårder og at skeive ungdommer ifølge Helsedirektoratet rapporterer om betydelig mer mobbing enn heterofile ungdommer.

Mye av kritikken mot at Pride markeres i skoler og barnehager er knyttet til kritikk mot organisasjonen som arrangerer Pride-paradene i de store byene, nemlig Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri). Overordnet jobber foreningen «for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet». De tar også politisk standpunkt i enkeltsaker. Fri er blant annet for altruistisk surrogati og vil endre sexkjøpsloven. Vi mener det er fullt mulig å være uenige med Fri i politiske saker, uten å frykte at feiringen av mangfold og toleranse brukes til å indoktrinere småbarn i en form for skjult politisk agenda.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe