foto
Regjeringa har lenge ønsket å fjerne muligheten fylkene har til å gi elevene en rett til å gå på sin nærskole, men det er ikke for seint å snu, skriver Utdanningsforbundet. Foto: Privat

Nærmer det seg slutten for nærskolen?