foto
Beboer i Vår Frues aldersboliger inviterer politikere for å nyte det som er igjen av utsikten. Foto: Morten Antonsen

Vi blir behandlet som mindre verdt