Fulle folk kan være skumle, selv om de er mamma eller pappa.

Sommeren er her, og selv om sommertemperaturene ikke har nådd de store høydene enda, går vi inn i en tid hvor alkoholforbruket for de fleste vil være høyere enn ellers i året. Med sol og varme følger gjerne utepilsen, grillpilsen og feriepilsen hakk i hæl.

NRK Super har i disse dager fokus på rus, da hovedsakelig alkohol. Det legges ut snutter om barn som opplever fulle foreldre og som etteraper dem for å få dem til å forstå at det de holder på med ikke er greit. Det oppfordres til at foreldre utviser måtehold i nærheten av barn. I et et intervju med Sverre Nesvåg, en forsker med en årrekke bak seg i rusfeltet, oppfordrer han til å spørre barna om det er greit at de voksne drikker i deres nærvær. Bakgrunnen er å sørge for at barna ikke skal føle seg utrygge, særlig hvis de har negative erfaringer knyttet til foreldrenes alkoholbruk fra tidligere. For fulle folk kan være skumle, selv om de er mamma eller pappa. Dette gjelder også for de barna som ikke lever i familier hvor mor eller far drikker ofte. Kanskje særlig for dem som ikke er vant til å se foreldrene fulle kan det oppleves som skremmende når de plutselig endrer seg.

Men det er ikke bare foreldre i nærheten av sine barn som kan tenke over alkoholbruken sin. I legaliseringsdebatten blir ofte alkohol dratt frem som et farligere rusmiddel enn cannabis, gjerne fordi folk blir mer voldelige og at alkoholforgiftning kan føre til død, mens, så vidt vi vet, har ingen dødd av cannabis alene. Og det er med rette at alkoholen blir dratt frem. Alkohol er et farlig rusmiddel, men med mengdekontroll og en bevissthet rundt alkoholens effekter på egen kropp og sinnelag, så trenger det ikke være det. De færreste blir voldelige av et par glass vin.

Lykkepromille er et begrep som spres i studentmassen for tiden, og her er det snakk om å oppnå den optimale rusfølelsen uten å oppleve de negative konsekvensene. Da er det snakk om fire enheter (ett glass vin eller en halvliter øl) for kvinner, og fem for menn over et tidsrom på rundt seks timer. Da oppnår de fleste en promille på mellom 0,8 og 1, hvor man får de positive effektene som oppstemthet, glede og avslappethet. Tipper man over denne promillen blir man sløv, snøvlete, får redusert motorisk kontroll og mister i overkant mye av hemningene, som kan føre til alt fra dansing på bordet til voldsepisoder.

For det er det vi som samfunn vil unngå. Voldsepisodene, voldtektene, skadene og ulykkene som følger av det overdrevne alkoholinntaket. Alkoholloven med sine reguleringer og begrensninger og rammer er ikke utarbeidet uten grunn. Store samfunnskostnader kommer som følge av overdrevent alkoholbruk. Det gir utslag i sykehusinnleggelser og legevaktbesøk, samt politiressurser for å opprettholde lov og orden. Så kommer følgene av tapte arbeidstimer som følge av fravær fra jobb som følge av egenmeldinger, og i verste fall langvarige sykmeldinger på grunn av skader og hendelser som oppstår i forbindelse med festen.

Poenget er ikke å oppfordre til avhold, men måtehold. For å beskytte sine barn, seg selv, sine venner, sine medmennesker i samfunnet, for å forhindre unødvendige belastninger på samfunnsressurser som leger, sykepleiere og politi.

Så for å få det så hyggelig som mulig oppfordrer jeg til å la sola, grillmaten og samværet med venner og familien få det største fokuset i sommerhalvåret. La alkoholen være en rekvisitt i en alkoholfokusfri sommertid.