«Fra NASA kom det en forespørsel om å få tilsendt steinprøver fra Løkken» skriver Morten Smelror og Gudmund Løvø i dette debattinnlegget.

Kan steinprøver fra Løkken bidra i jakten på spor av tidligere liv på Mars?

I forbindelse med Starmus-festivalen i Trondheim er tre astronauter og månevandrere på besøk i byen. Jo Røislien, professor i statistikk og kjent vitenskapsformidler, forteller begeistret til Adresseavisen at dette er en kjempestor begivenhet for alle som er opptatt kunnskap og vitenskap.

Romforskning er fascinerende. Neste steg er nye undersøkelser av Mars. Et viktig spørsmål, som pirrer manges nysgjerrighet, er: Har det noen gang eksistert liv på denne planeten? For den som er opptatt av vitenskap og kunnskap er det interessant å vite at steinprøver fra Meldal skal bidra til å gi svar på dette spørsmålet. Bakgrunnen er som følger:

Les også: Månevandrere i Trondheims gater

Fant levninger

Et internasjonalt team, med forsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse på laget, har nylig funnet levninger etter jordas eldste kjente livsformer. Dette er spor etter mikroskopiske organismer, som levde ved varme kilder nede på havbunnen for mer enn 3770 millioner år siden. Det kan vise seg at de er opp imot 4280 millioner år gamle. Til sammenligning er jordas alder knapt 4600 millioner år, og de eldste spor etter liv på land om lag 460 millioner år.

De primitive organismene i seg selv ikke er bevart, men de kan spores gjennom tynne tråder og rørlignende strukturer i finkornede jernmineraler i bergarten. De ørsmå strukturene har karakteristiske former og forgreninger, som tilsvarer det vi finner rundt metallrike varme kilder på og langs aktive spredningsrygger på havbunnen i dag. Her lever helt spesielle bakterier av å oksidere jern og gjøre det om til rust, et slags jernoksid som etter hvert omdannes til mineralet hematitt.

Les også Stein Arne Sæthers kommentar: Hawking på feil klode

Les også: Starmus kan bli en begivenhet for byen

Tråformede spor

Forskerne har lagt vekt på å undersøke om funnene kan tenkes å stamme fra ikke-biologiske prosesser, for eksempel temperatur- og trykkforandringer i bergartene etter at de ble avsatt. Konklusjonen er at strukturene stamme mikroorganismer. Andre indisier er at det sammen med de spesielle strukturene finnes grafitt, apatitt og karbonat, som er typisk for omdannet biologisk materiale. I tillegg finnes forekomster av små runde strukturer, såkalte rosetter og granuler, som dannes under nedbrytningen av bakterierester på havbunnen.

Disse er identiske med funn i yngre bergarter gjennom mye av jordas geologiske historie, blant annet i bergarter forskere har studert i Nord-Amerika, Vest-Australia og Norge. Ved Løkken i Meldal finnes det mikroskopiske trådformede spor av bakterier som levde av å omdanne jern til jernoksid ved varme kilder på havbunnen for 480 millioner år siden. Disse er helt lik de som nå er påvist i de minst 3770 millioner år gamle bergartene i Canada.

Se tv-duellen på adressa.no: Hvor i Trøndelag finner vi det viktigste historiske stedet?

Svært viktige funn

Funnene av jordas eldste kjente livsformer er svært viktige for å forstå historien om vår planet og hvordan livet har utviklet seg. Resultatene støtter tidligere ideer om at mikroorganismer først etablerte seg nært varme kilder knyttet til vulkanisme på havbunnen.

De nye funnene kan også bidra til å identifisere liv på andre planeter og i andre solsystem. De første livsformene oppsto overraskende snart etter at jordoverflaten var blitt kald nok til at vanndamp kunne kondensere og danne de første havene, noen få hundre millioner år etter at solsystemet ble til. Trolig var det liv her på et tidspunkt da Mars ennå hadde aktiv vulkanisme og flytende vann på overflaten. Dermed kan det ha vært enkle livsformer også på Mars i planetens tidlige historie, før dens indre ble avkjølt, atmosfæren forsvant, og vannet på overflaten frøs til is. Flytende vann regnes som en grunnleggende forutsetning for alt liv.

Opptatt av debatt? Les også: Cirka 1000 busser vil passere gjennom boligfeltet i uka

Sensasjonelle spor

Nyheten om de sensasjonelle funnene av spor etter jordas eldste livsformer fikk stor internasjonal oppmerksomhet, med oppslag i mer enn 420 nettsider, aviser og TV-kanaler verden over. Fra NASA kom det en forespørsel om å få tilsendt steinprøver fra Løkken. Disse brukes nå til teste om instrumentene SHERLOCK og PIXL som skal være med til Mars i 2020, kan detektere karbonat, hematitt, kvarts og apatitt tilsvarende det som finnes i bergarten jaspis på Løkken.

Dermed har steinprøver fra Meldal ikke bare bidratt til å kaste lys over opprinnelsen til de eldste livsformene på vår egen planet Tellus, det kan også vise seg at de kan bidra i jakten etter spor av tidligere liv på Mars.

Hør våre kommentatorer snakke om SP's overmot, syklistkrangel og 80-tallets tilbakekomst

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter