foto
Språkrådets leder Åse Wetås er oppgitt over at statlige virksomheter bytter til d¨rlige, meningsløse navn. Hun har sendt bred til Kulturdepartementet om saken. Foto: Scanpix

Godt norsk er bedre enn engelsk jåleri