På fine utferdsdager oppstår der fort plassmangel på parkeringsplassene i Bymarka, senest sist helg. Mange må ty til nødløsninger som Trondheim Parkering ikke tillater. I stedet for å anlegge ny parkeringsplasser, er mitt forslag å utnytte de parkeringsmulighetene som allerede finnes, nemlig i veikanten.

I stedet for å sette opp skilt med parkering forbudt, sett heller opp skilt langs Fjellseterveien der veien er så bred at to biler kan passere i tillegg til parkerte biler i veikanten. Det vil ikke være noe problem for utrykningskjøretøy. Mange steder i Fjellseterveien er dette fullt mulig. I stedet for å skrive ut bøter, kan parkeringsvaktene veilede bilistene om disse plassene.

Å bruke fremkommelighet for utrykningskjøretøy som argument for å skrive ut bøter, er det i beste fall en dårlig forklaring, og ikke en løsning på et økende behov for parkeringsplasser. Det er også fullt mulig å lage små rundkjøringer (som ved Sluppenbrua) der bilister kan snu.

Denne løsningen må også kunne brukes i andre utfartsområder når det er snøfritt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe