foto
Mange har et stort engasjement for bo- og aktivitetstilbudet. Meg selv inkludert, skriver Rita Ottervik. Foto: Christine Schefte

Brukerne ved BOA står i sentrum