foto
Bård Harang (80) har skrevet om dagene i Trondheim, rett etter at okkupasjonen var over. Foto: privat

Opplevelser fra dagene etter okkupasjonen