foto
Tidlig i 2018 gikk Trøndelag, på vegne av fylkeskommunene, videre ved å utlyse en åpen konkurranse for norsk og internasjonal industri om å utvikle verdens første nullutslipps-hurtigbåt. Nye elektriske ferjer er allerede satt i drift til Fosen. Foto: Håvard Jensen

Trøndelag leder den globale utviklingen av nullutslippshurtigbåter