Tvang eller sultefôring? Valget er ditt.

Den siste mandagen i kommunereformen i Trøndelag blir neppe noen supermandag. Nå gjenstår det folkeavstemninger i Melhus og Skaun, og det er liten grunn til å vente seg en voldsom sammenslåingsiver i de to sørtrønderske kommunene.

I Melhus har politikerne vært tverrpolitisk enig om at de har det godt som de har det. En sammenslåing med Trondheim har hele tiden vært uaktuelt, da er det mer spiselig å se til Skaun, men neppe så spiselig at det blir et tydelig ja. I Skaun holder de flere utganger åpne, og folket kan velge mellom Melhus og orkdalsalternativet. Det er like sannsynlig at de velger å bestå som i dag. Erfaringsmessig er det krevende å få ja-flertall dersom det foreligger flere alternativ.

foto
Nei-vind: Det blåser en nei-vind over hele landet, Trøndelag intet unntak. Foto: Kristian Helgesen, KRISTIAN HELGESEN

Selv om det blåser en nei-vind i begge kommunene, er det likevel en ukjent faktor med i bildet. Alle randkommunene til Trondheim har mange innflyttere som jobber og lever mye av livet sitt i byen. Det er stor sannsynlighet for at de er mindre skeptisk til sammenslåing enn andre. Det viser det overraskende sterke ja-flertallet i Klæbu og de folkelige kreftene i Malvik som protesterer på kommunens alenegang. Skaun er på mange måter en kommune som det kunne egnet seg å dele. Buvika er langt på vei blitt en soveby til Trondheim, mens Børsa og gamle Skaun er mer orientert mot Orkdal. Det alternativet får imidlertid ikke folket si sin mening om nå.

Det er vel så interessant å følge med de kommunene som har valgt å ikke arrangere folkeavstemning. Orkdalsregionen har jobbet godt med kommunereformen over tid og bygd mye tillit seg imellom. I Orkdal viser innbyggerundersøkelsen et tydelig ja-flertall og rådmannen innstiller på en sammenslåing mellom Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Rindal og Skaun. I Rindal har folket allerede sagt et forsiktig ja til orkdalsalternativet, men det forutsetter at Meldal blir med. Hva politikerne i Meldal og Agdenes vil, er fortsatt noe usikkert, men mye tyder på at de heller mot sammenslåing. Alt tyder på at Snillfjord blir delt, som folket selv vil. Da er Skaun den mest usikre faktoren. De eneste kommunene som fortsatt er i prosess er Oppdal og Rennebu, som benytter seg av Sanners utsatte frist og arrangerer folkeavstemning 12. september.

foto
Dette er Snillfjord: Ordfører John Lernes (Ap) viser fram en vidstrakt kommune med få mennesker over store områder. Foto: jens petter søraa

Det mest spennende er likevel hva som skjer etter reformen. Dersom resultatet blir som vi tror kan Trøndelag ende opp med noen få endringer: En stor orkdalskommune, et litt større Namsos med Namdalseid og Fosnes, et litt større Steinkjer med Verran, På Fosen blir Roan og Åfjord én liten kommune og Klæbu blir en del av Trondheim. I og for seg fornuftige endringer, men ikke noe som endrer kommunenes grunnleggende utfordringer. Trøndelag vil fortsatt være et lappeteppe av små og store kommuner med varierende evne til å løse sine oppgaver.

Kommunekartet i resten av landet er ikke det spor lystigere sett med kommunalminister Jan Tore Sanners øyne. Istedenfor et endret kommunekart, ble det bare flikking. Spørsmålet er hva han nå vil gjøre. Vil det komme en tvangsreform eller vil Sanner la endringene i inntektssystemet virke en stund først? Det vil neppe bli enklere å være liten de neste årene. Kommuner som velger å stå alene vil gradvis merke en forverring i kommuneøkonomien. Svært mange små kommuner er avhengig av interkommunale samarbeid, men de store kommunenes tålmodighet kan ta slutt. Nå sier til og med Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal at sammenslåing er bedre fordi interkommunale samarbeid «forsinker prosesser og svekker kontrollen».

foto
Optimist: Statsråd Jan Tore Sanner mener det er vilje til sammenslåing i Kommune-Norge, selv om folkeavstemningene så langt har vist at flertallet av kommunene sier nei. Foto: jens petter søraa

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Er det pengene eller politikerne som styrer?

Dette ser stadig fler ordførere og rådmenn i sine glasskuler, men det hjelper lite når folket opplever at «vi har det bra som vi har det».

Hør Adresseavisens kommentatorer på podkast: