Det er nedlagt et stort arbeid for å overbevise om at Powerhouse på Brattøra er et godt prosjekt som fortjener å bli gjennomført selv om det bryter med grunnleggende forutsetninger som maksimal byggehøyde. Jeg mener det er galt å bruke argumenter om byggets fortreffelige energi-egenskaper som unnskyldning for å bryte reguleringsplanens grenser. Et slikt bygg med mer optimale vinkler i forhold til sol kan med fordel legges i områder som Sluppen, Lerkendal og sørover der det allerede er gitt klarsignal for bygg med avvikende høyder. Et slikt teknologisk avansert bygg vil passe ved byens innfartsåre nær «Teknobuen» og det tekniske miljø.

LES OGSÅ: Byantikvaren er sterkt kritisk til Powerhouse på Brattøra

I sakspapirene til prosjektet står det: «Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan for eiendommen for å hjemle utbygging av ny bebyggelse med endret form, volum og høyde.» «Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet tidt originalest.» (fritt etter Henrik Ibsen)

Her er begrunnelsene for hvorfor man ikke bør bryte med de gitte høydebegrensninger på Brattøra? Bygget vil stikke 40 meter i været på det høyeste.

1. Dispensasjoner bør unngås, ikke minst i områder der argumentene mot er mange. Her siktes til en debatt over flere år om byggehøyder og utforming av bygg i dette området. Eksisterende reguleringsplan gjelder et område og ikke bare en enkelt tomt, dermed er hensikten med fremlagte reguleringsendring feil: Høydebegrensningen er nødvendig rammebetingelse i området. (Sett fra Rosenborg/Møllenberg er allerede den gitte maksimalhøyden for stor- men en økning gjør det bare verre).

2. Kommunen har et vedtak om «høyhus» i områdene mot fjorden som ikke vil tillate bygg av slik høyde. Man kan også velge å mene at et høyhus er et hus som avviker markant fra omkringliggende bygninger. I begge tilfelle er den foreslåtte bygning for høy. En uvanlig, kanskje spennende form er ikke spesielt fordelaktig i et område som allerede er kaotisk visuelt. En ny reguleringsplan med større høyde gir feil signal for framtidig utbygging i området.

Les også: Kunsten å bygge en by

3. En skjønner at kommunen er interessert i å utvikle og prøve ut arkitektur som er selvforsynt med energi og har et nytt formspråk, men lokalisering av slike bør velges ut fra andre kriterier enn her hvor det dukker opp som en «overraskelse» i et område som trenger ro. Trondheim bør ikke kopiere Las Vegas.

Powerhouse bør finne en annen lokalisering der man står friere til å utvikle de egenskaper bygget bør ha som eksperimentprosjekt. Ved innfartsåren til Trondheim fra sør gis muligheten til å eksponere teknologihovedstaden uten skade for omgivelsene.

Les også: Plusshus som den nye oljen

Les også: Monsterhall? Hva med Powertrollet?

Med hensyn til påstanden om at innvendinger kommer for seint, så ble samme kritikk og merknader tatt opp for flere år siden da planene første gang ble omtalt.