Er Nav for alle? Ved nyttår flytter Nav, BFT (Barne-og familietjenesten) og Helse- og velferd i Trondheim inn i nye offentlige servicekontor.

For Østbyen vil det si i et helt nytt bygg ved siden av Sirkus Shopping. Offentlige tjenester er i endring, slik at flere skal kunne bruke digitale løsninger. Likevel må en forvente noe kontakt ansikt til ansikt. Skal det skje, må en forvente at bygget bygges og plasseres slik at prinsippene for at universell utforming blir fulgt.

LES OGSÅ: Let etter resurssene for vi trenger hendene

Offentlig servicekontor øst inneholder 364 gode arbeidsplasser. Bygget står ferdig og i desember mottok kommunen søknad om midlertidig brukstillatelse. I tegningene som var vedlagt denne søknaden det ikke avmerket en eneste handikap-parkeringsplass, mens det på papiret skulle vært minst fire (i kjelleren). Disse vil uansett ikke være tilgjengelig for publikum, men disponeres av ansatte i bygget.

LES OGSÅ: Når plikten kaller

Kommunen har som mål å være foregangskommune i tilrettelegging. Det være seg for å sikre at ansatte med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe her og at publikum enkelt kan komme seg til og fra og inn og ut av det offentlige kontoret. Formannskapet sluttet seg til plasseringen våren 2016 med lovnad fra rådmannen om at bygget ligger godt synlig langs kollektivaksen og vil ha gode fasiliteter knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.

LES OGSÅ: Nå, snart ett år etter lovendringen, kan NAV vise frem tall som viser at utviklingen går i riktig retning.

Det foreligger gode prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg. Det første av de syv prinsippene for universell utforming er like muligheter. Nedsatt gangevne gjør at bygget slik det er nå ikke gir like muligheter. Personer med nedsatt funksjonsevne er en av gruppene som har mange kontaktpunkter med det offentlige. Ikke alt kan løses via nett ei heller telefon. En må faktisk møtes, og det å ta buss kunne vært greit om en hadde stoppet rett ved. Nærmeste holdeplass er vel ca 200 meter unna inngangsdøra, og avviker vesentlig fra anbefaling om maksimalt 25 meter.

Skulle en velge å ta drosje, da ordinær kollektivtransport er utilgjengelig, er inngangspartiet plassert slik i bygget at man uansett må gå 50 meter. Slik bygget fremstår nå, er det modent for ombygging før noen flytter inn, gitt at Trondheim kommune fremdeles ønsker å være en foregangskommune og fyrtårn for universell tilrettelegging og at Nav er der for alle.

foto
NAV Midtbyen har klart å få en rekke unge sosialhjelpsmottakere ut i jobb gjennom ordningen med aktivitetsplikt. Zau Hun A La Hpai (øverst til høyre) og Camilla Isabell Kasbo (nederst til høyre) er to av dem. Aktivitetsplikt viser at det nytter å tenke nytt når problemer skal løses, skriver vår kommentator. Foto: Adresseavisen