Politikerne trekker i nødbremsen og skal likevel ikke stenge Bakke bru for trafikk inn til byen. Det er fornuftig. Kanskje kan vi få til en utvikling som tar hensyn til alle?

Formannskapet i Trondheim trosser rådmannens faglige råd om å stenge Bakke bru for trafikk inn til byen. I utgangspunktet ville flertallet innføre slike restriksjoner for å slippe bussene frem langs den nye miljøgata i Olav Tryggvassons gate. Men heldigvis har politikerne nå lyttet til innspill fra næringslivet og sagt at bussens fremkommelighet er viktig, men det er flere hensyn å ta når et handelssentrum skal fungere for alle.

De siste tallene for omsetning i Midtbyen viser at vi har problemer. I løpet av de fem første månedene i året har omsetningen gått ned med 2,25 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Det er mange forandringer og omlegginger på gang i sentrum nå, og på sikt skal ting bli bedre. På Torget herjer gravemaskiner. Anleggsvirksomheten har gjort storstua i byen nesten utilgjengelig. Langs Olav Tryggvassons gate står sperringer og bildekkene tett i tett. Også det foreløpig frem til anleggsarbeiderne har fått ting på plass slik at gata skal bli miljøgate.

Sommeren i Midtbyen er så langt preget av anleggsvirksomhet, kaos og forandring. Slik må det nok være når så mye skal forandres. Men det fører også til at byen blir et mindre hyggelig sted å besøke, og til å bruke penger. Det merker næringslivet på bunnlinja.

Det er lite som engasjerer trondheimere så mye som restriksjoner på privatbilismen, metrobussen og parkeringspolitikken i sentrum. Næringsforeningen har lenge advart mot at for mange restriksjoner vil skape en situasjon der de handlende heller tar bilen til nærmeste kjøpesenter, og lar Midtbyen seile sin egen sjø. Fremtiden for byen handler ikke om å slippe bilene løs, men å skape en balanse der byen oppleves som attraktiv og åpen for alle – også for dem som innimellom må bruke bil for å besøke den.

Nå ser det ut som om de som styrer byen (politikerne) og de som lever av byen (handelsstanden) omsider har fått på plass en bedre måte å snakke sammen på. Det lover godt for en byutvikling som tar hensyn til både handel og miljø. Selv om det kan dokumenteres at det finnes ledige parkeringsplasser i Midtbyen, er det folks opplevelse som teller. Dersom folk mener det er dyrt, tungvint og trangt i Midtbyen, er det lettere å ta bilen til Lade eller Tiller for å handle, enn å ta med seg familien på en bytur. Stengingen av Bakke bru er åpenbart bra for metrobussen, men ville blitt oppfattet som ytterligere et skjær i sjøen for dem som planla en shoppingtur på Nordre, et kinobesøk eller et kveldsmåltid i sentrum. Det var riktig å snu i formannskapet.

Midtbyen trenger hjelp fra politikerne, og nå ser det ut til at den skal få det. Fortsatt er det åpenbart enklest og billigst å ta bussen inn til byen, enten du skal på jobb, drikke øl eller gå på kino. Men noen ganger må selv den ivrigste bussentusiast erkjenne at bilen er et praktisk transportmiddel. Det er nødvendig med restriksjoner på biltrafikken i en moderne by, men det må gjøres med fornuft og gjennom å ta hensyn også til næringslivets behov.

Næringsforeningen i Trondheim skal ha ros for å ha inntatt en konstruktiv holdning, og det lytter politikerne til. Det lover godt for veien videre. For å bøte på ulempene med ombygginger åpner formannskapet for å leie ut gategrunn på Torget og i Olavs Tryggvassons gate gratis. På den måten kan fortauene fylles med aktivitet, uteservering og tilbud som er med på å gjøre Midtbyen til et bedre sted å være. Rådmannen skal nå utrede muligheten til å lempe på parkeringsbestemmelsene slik at det blir gratis å parkere på ettermiddags- og kveldstid. Det kan også være fornuftig for å skape mer liv og aktivitet i et handelssentrum som har sine utfordringer, men må ikke føre til at «alle» skroter bussen til fordel for en gratis parkeringsplass i sentrum på kveldene. Da er vi like langt.

LES O GSÅ: - Gata fremstår nesten som en krigssone

Midtbyen har mange kvaliteter som kjøpesentrene ikke kan by på. I iveren etter å bygge et nytt og effektivt kollektivsystem kan det se ut som om politikerne har vært vel ivrige med transkjeia og lansert restriksjoner som til sammen blir for mye. Derfor er det på tide å prøve seg frem, være villig til å justere kursen noe og lytte til innspillene fra dem som lever av at det fortsatt er folk i bygatene. De siste ukene med debatt om Midtbyen har vært gode og skapt en ny kurs som Trondheim har godt av.

LES LEDEREN: Må det være så stygt?

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER