Jo, du må selvfølgelig ha dokumenterte vansker med mobiliteten, det vil si trøbbel med å forflytte deg ved hjelp av beina. Det er krav nummer én . Så er det krav nummer to; søkeren må opplyse Trondheim kommune om hvilke adresser han/hun har tenkt å parkere ved. «Konkrete parkeringsbehov» kalles det, og oversikt over spesifikke adresser må inngå i søknaden om parkeringstillatelse.

Jeg hadde i min naivitet forventet at helseutfordringer som medfører et generelt behov for å parkere på handikapplass, ville kvalifisere for en slik mulighet uten at alle tenkelige konkrete gatenavn må oppgis. Hva slags liv skal man leve for å ha full oversikt over hvilke adresser man kan få behov for å parkere ved?

Mannen min tilfredsstiller krav nummer én, det har kommunen akseptert. I svar på søknaden om parkeringsplass står det at det medisinske kriteriet klart oppfylles. Samtidig avslås rett til å parkere på merket HC på grunn av krav nummer to. Mannen er pensjonist og kjører til mange ulike områder/adresser i Trondheim. Han har enkelte dager behov for å parkere på Lade, andre ganger på Ranheim eller Valentinlyst.

Han besøker ulike steder i byen og kjører ikke til ett fast sted for å utføre sine ærend. Lysten til å bruke byen er intakt selv om beina svikter, men han syns det er kinkig å vite nøyaktig hvor han har tenkt seg i framtida. Det er han tydeligvis ikke alene om, for i brevet fra Trondheim kommune står det at «de fleste søkere innfrir krav nummer én, men faller igjennom på krav nummer to».

Det synes ikke vi er så underlig. Det er åpenbare grunner til at man søker HC, men urimelige krav fører naturligvis til at mange ikke får innvilget søknaden. Avslaget tas til etterretning. Det vil ikke bli gjort forsøk på å utarbeide en adresseliste over hvor parkeringstillatelse kan være aktuelt, for det vet denne søkeren ikke. Forhåpentligvis har andre bevegelseshemmede med behov for HC bedre kontroll på hvor det til enhver tid kan bli nødvendig å parkere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe