foto
Torkel Ystgaard mener informasjonen fra Nye Veier AS framstår som argumentasjon for økt biltrafikk, mens motforestillingene er usynlige. Foto: Svein Olav Lie

Valget vi står overfor er mer et spørsmål om veien skal være super, eller super-duper