foto
Nye veier skal blant se på forslaget om å justere veilinja for E6 Gyllan-Kvål som et eksempel på at dialogen med berørte kan påvirke planene. Foto: Nye Veier/Rambøll

Komplekse planprosesser krever god dialog