foto
En så radikal begrepsendring bør være kontroversiell langt utenfor de mest konservative kretser i Krf. Merkelig nok har det til nå vært dryppende stille om det meste av innholdet i NOU 2020: 14 Til barns beste, skriver Siri Wahl-Olsen. Foto: Skjermdump av NOU 2020: 14

Menn som føder barn og kvinner som gir sæd