foto
Det er ingen tvil om at retten til liv blir sterkt krenket av klimaforandringene, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra i fjor høst og en demonstrasjon i New Yorks gater. Foto: Bebeto Matthews

Kan klimaendringer føre til en form for folkemord?