foto
LHBT-flyktninger er kanskje den mest sårbare kategorien flyktninger, mener innleggsforfatteren. Foto: User

Nesten ingen forstår hvorfor jeg er redd også i Norge