Dyrere strøm i Trøndelag er ikke svaret på priskrisen i sør.

I dag settes en ny strømprisrekord for Sørvest-Norge, med en snittpris for strøm på 3,34 kroner per kilowattime. Til sammenligning er strømmen nesten gratis i nord og i Midt-Norge. Vi skjønner at det oppleves urettferdig for folk lenger sør, men økt overføringskapasitet er ikke svaret.

I et intervju i Dagens Næringsliv lørdag sa Statnett-direktør Hilde Tønne at Statnett skal prioritere transportkanaler mellom nord og sør, men hun la til at det vil ta tid. Hovedpoenget fra Statnett-sjefen er uansett klart: - Situasjonen i sør må løses i sør, med økt produksjon, enten det er vind på land, havvind eller oppgradering av kraftverk.

Det siste er vi enige i. Det har lenge eksistert planer om å fjerne flaskehalsene på nettet mellom sør og nord. Det kan være fornuftig med tanke på forsyningssikkerheten. Men det er skivebom å fremstille det å framskynde disse planene, eller bygge nye kabler, som en lettvint løsning på dagens priskrise i sør. For det første vil det uansett ta tid. For det andre ville effekten nå først og fremst ha vært langt dyrere strøm i Midt- og Nord-Norge, mens strømmen i sør fortsatt ville vært unormalt dyr.

Den rimelige krafta i Midt-Norge og lenger nord i landet bør heller ses på som en gyllen mulighet til å utvikle ny, grønn industri i landsdelene.

«Som folkevalgte fra den nordnorske landsdelen, kan vi forsikre om at den gunstige kraftsituasjonen i nord også i fremtiden skal komme industri, næringsliv og innbyggere i nord til gode», skrev tre nordnorske Ap-representanter i Nordnorsk debatt i januar. Vi kunne ønske også trønderske politikere var like tydelige.

Vi etterlyser også tydeligere signaler fra regjeringen. En regjering som har lovet å ta hele landet i bruk, bør ikke bruke fellesskapets ressurser på å framskynde transportkanaler, men heller heie fram industriutvikling i Midt- og Nord-Norge.

Den billige krafta i Midt-Norge er et enormt konkurransefortrinn som ikke vil vare evig. Da gjelder det å handle nå. Også trønderske kommuner og næringsliv må kjenne sin besøkelsestid.