I et svarinnlegg gjør Hallgeir Grøntvedt det klart at den fylkeskommunale økonomien er så dårlig at bilistene må ta størsteparten av regninga for å oppgradere FV 30 mellom Røros og Støren. Det er også interessant å se hvordan Adressas leder iler til for å bygge opp under «sannheten» om at Trøndelag fylkeskommune har så dårlig råd. Men lederen har også et godt poeng i at fylkeskommunen må prioritere hardere. Men hvorfor stilles det ingen spørsmål om pengebruken til det rødgrønne regimet i Trøndelag?

Litt om status for fylkeskommunen; Når man har to fylkeshus, trenger man da å bygge et nytt? Ja, ifølge AP og SP, og det bygges nå nytt fylkeshus på Steinkjer til 260 millioner, så langt med en budsjettsprekk på 4,5 millioner. Så har vi det gamle fylkeshuset på Steinkjer, som hadde en markedsverdi på 180 millioner, men plutselig ble solgt til Steinkjer kommune for 105 millioner. Samarbeidsprosjektet om Åfjord vgs., som måtte avsluttes pga. at kostnadene eskalerte. Det endte med at fylkeskommunen måtte betale 15 millioner til Åfjord kommune, fordi man ikke hadde forsikret seg juridisk dersom samarbeidet opphørte. Johan Bojer vgs. hadde en kostnadsramme på 371,9 millioner, der fylkesdirektøren plutselig måtte øke rammen med 70 mill. Frøya vgs. som ble solgt for 13 millioner, under høyeste bud, og videresolgt av ny eier etter et års tid for 52,9 millioner. På toppen av dette har man ERP-prosjektet (system for å effektivisere driften av fylkeskommunen), der fylkeskommunen svidde av 80 millioner til ingenting. Dette hadde en budsjettramme på 10 mill., men pga. bl.a. manglende prosjektbeskrivelse og utydelig ansvarsfordeling (jf. rapporten i etterkant), tok ingen ansvar. Er det rart at det blir lite penger igjen til fylkesvegene våre?

Til tross for denne pengebruken har Trøndelag fylkeskommune gått med overskudd i en årrekke, også før fylkessammenslåingen i 2018. For å ta de siste årene; I 2019 var det 76,6 millioner, i 2020 95,2 millioner og i 2021 449 millioner i overskudd. I tillegg hadde Trøndelag fylkeskommune pr. 31.12.2021 et disposisjonsfond på 1,5 milliarder kroner.

Så etterlyser Grøntvedt satsingen på fylkesveger med Frp i regjering. Men en plass måtte man begynne, og først måtte man ta igjen etterslepet og de manglende investeringene på E6, som hadde vært forsømt i årtier. Ikke minst ser vi det igjen nå, så snart Ap og Sp inntok regjeringskontorene, var vegutbygging noe av det første man begynte å skjære ned på. Så beskriver Grøntvedt at det er et etterslep på fylkesvegene i Trøndelag på mellom 5 og 6 milliarder kroner, men her er det verdt å merke seg at dette er et tall som ble beregnet i 2012. Hvorfor var det så mye i etterslep allerede da, etter at Ap og Sp hadde sittet åtte år i regjering?

Grøntvedt viser til at Per Sandberg anbefalte lokalpolitikerne på Fosen å sende inn en bompengesøknad i 2005. Men hvordan mener Grøntvedt at FrP skulle ordne Fosenpakken, uten bompenger, når det var flertall i Stortinget med Ap, Sp og Sv fra 2005 til 2013, og deres egen flertallsregjering styrte? Sandberg visste nok hvordan et flertall på Stortinget fungerer. Så skal jeg gjerne erkjenne på vegne av Frp at vi burde ha fått til enda mer reduksjon i bompengene. Det vi imidlertid klarte var bl.a. å redusere bompengeinnkrevingen i ulike prosjekter med 4 milliarder, øke samferdselsbudsjettet med 75 prosent og redusere bilavgiftene med 13 milliarder. Bompengeandelen ble i tiden med Frp i regjering redusert fra 40 til 28 prosent i veiprosjekter. Så dersom SP fortsetter denne politikken vil det bli en god utvikling. Men vi vet alle at dette ikke er Sp-politikk, så det kommer aldri til å skje.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe