Det er ikke første gang at problemer mellom ansatte og ledelse rammer kundene.

Denne helga fikk flere trøndere en kjedelig start på sommerferien. Årsaken var at Norwegian på kort varsel kansellerte flere avganger fra Værnes. Det samme skjedde i Stavanger og Oslo. For enkelte av de reisende fantes det ingen opplagte reisealternativer. På ulike feriedestinasjoner står tomme leiligheter som allerede er betalt for.

Årsaken til kanselleringen av minst 18 avganger er ikke på det rene. «Sprengt kapasitet» er blitt nevnt. Det er også «akutt sykdom». Men en overtidsavtale, som pilotenes fagforening sa opp da den utløp fredag 1. juli, virker å være sentral. Denne avtalen regulerer salg og kjøp av pilotenes fridager. Parat og Norwegian Pilot Union sier de lenge har påpekt at det vil bli mannskapsmangel i sommer. Dette fordi Norwegian skal ha lagt opp til svært mange flyvninger.

Ifølge fagforeningen er det flere avganger enn det faktisk finnes piloter til. På denne måten har Norwegian gjort seg avhengig av at piloter «selger» fridagene sine til selskapet og jobber overtid. Ledelsen i Norwegian skylder på pilotene for helgens akutte krise. Oppsigelsen av overtidsavtalen kom uventet, blir det hevdet. Sommerferiekundene ble det uskyldige offeret.

Om oppsigelsen av overtidsavtalen er en taktisk manøver fra pilotene, som ved å ramme ferierende nordmenn legger press på ledelsen i Norwegian, vites ikke. Men den interne uenigheten sier uansett noe om arbeidsmiljøet og forholdet mellom ledelse og ansatte i Norwegian. Det er ikke første gang at slike problemer rammer kundene.

I fjor var selve arbeidsgiveransvaret kjernen i en elleve dager lang streik. Spørsmålet var om piloter og kabinansatte skulle ha tariffavtale med Norwegian Air Shuttle eller datterselskapet Norwegian Air Norway. Ved at Norwegian flyttet ansatte til datterselskaper, for deretter å leie dem inn i igjen, oppsto det usikkerhet om hvem som hadde det reelle ansvaret. I forrige uke slo Asker og Bærum tingrett fast at innleien av arbeidskraft har vært ulovlig, samt at morselskapet er arbeidsgiver.

Den akutte krisen i Norwegian ser nå ut til å være løst. Ledelsen skal ha tilbudt piloter firedobbel betaling for å jobbe på fridager. På vegne av kundene er det likevel nødvendig å si følgende: Det er uholdbart at tjenester som er kjøpt, betalt og planlagt for ikke blir levert. Samtidig må sikkerheten bli ivaretatt. Også piloter trenger hvile. Norwegians omdømme er nå helt avhengig av at ledelse og ansatte rydder opp i sitt interne rot.