Som fotgjenger i Trondheim er jeg fritt vilt, jaktet av syklister