foto
Religion er et tveegget sverd. Karl Marx, av alle, har faktisk gitt uttrykk for dette. Han er i denne sammenheng mest kjent for sitt utsagn om at «religion er opium for folket,» men han sa også at «religion er hjerte i en hjerteløs verden,» skriver sykehuspresten i denne kronikken. Foto: shutterstock

Kan religion bedre folks psykiske helse?