foto
Debattanten advarer mot å bygge ut verna vassdrag, som Verdalselva. Foto: LEIF ARNE HOLME

La elva leve fritt