I Norge har vi i stor grad gode helsetjenester. Det er mange medarbeidere og ledere som hver eneste dag utøver «faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp» som er kravet i Lov om helsepersonell. Mange strekker seg umåtelig langt i en hverdag hvor arbeidsoppgavene overgår ressursene. Allikevel er det mange situasjoner som oppleves som svært uholdbare for brukere, pasienter og pårørende.

foto
Mildrid Haugrønning Søndbø, leder for Rådet i sykepleieetikk i NSF Foto: Privat

I Rådet for sykepleieetikk får vi jevnt og trutt innsyn i noen av de forsømmelser som dessverre mange opplever. Det kan handle om hjelp til personlig hygiene som slett ikke holder mål, forventet treningsopplegg ved rehabiliteringsavdelinger som uteblir, avslag på søknad om korttidsopphold når situasjonen er på bristepunktet, og ikke minst for dårlig kompetanse på sårbehandling og diabetes. Listen kan gjøres veldig lang. Faget sykepleie er sykepleierens kompetanse og samvittighet. Sykepleierne har ingen paragraf å skjule seg bak. All utøvelse av sykepleie skal være faglig forankret og omsorgsfull. En helhetlig tilnærming, som er sykepleiernes grunnpilar, er også å våge seg nære det usagte og bygge opp under halmstrå av håp.

I våre yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere står det uttrykkelig: - Sykepleiere har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Det gjelder selvfølgelig alle som arbeider pasientnært, men også om sykepleiere arbeider ved et tildelingskontor, som rådgivere eller ledere. Her rager ikke budsjetter eller lederavtaler over verken lovverk eller yrkesetiske retningslinjer. Vi må ta tilbake de verdier som skal være førende for helsetjenestene, og det haster.

I likhet med hele Norge, mangler også kommunene i Trøndelag svært mange sykepleiere. Fra NAVS Bedriftsundersøkelse: - Det store underskuddet på sykepleiere skiller seg ut. Det mangler 675 sykepleiere, 275 tømrere og 200 helsefagarbeidere. Det er de tre yrkesgruppene som har størst underskudd i Trøndelag.

Det er skremmende og bekymringsfullt om kompetansen forringes for hvert år som går. Sykepleie må få den status den fortjener; sykepleiere og helsefagarbeidere må bli lyttet til! Hvilken strategi kommer denne store utfordringen til unnsetning?

Det er ofte glidende overganger i våre liv, og det er umulig å være forberedt på hva som venter rundt neste sving. Svært mange skal i løpet av livet fylle rollen som pårørende. Hvor mye kan og bør pårørende engasjere seg? Hva er mulighetsrommet når tjenestene er kritikkverdige? Det finnes en pårørendestrategi som er tilgjengelig på Regjerningen sine hjemmesider. Den gir god informasjon om hva du som pårørende kan forvente deg.

Kjære pårørende, si ifra. Det er ikke utidig klaging, det er absolutt verdifullt at nettopp du som opplever at en av dine ikke har det bra med kommunens- eller sykehusets helsetjenester, formidler dine erfaringer. Om du kjenner på et mismot som bunner i for dårlig ivaretakelse av den du hegner om, så gjør noe med det. Gi tilbakemelding til nærmeste leder om hva som bekymrer deg. Dersom det ikke blir endringer, gjør det skriftlig med kopi til Statsforvalteren. Vi lever stadig litt lengre i Norge da det forskes mye og flere lever lengre med sine sykdommer. Det er et godt mål i seg selv, men som også fører til at flere behøver hjelp. Verken sykehusene eller kommunene kan tillate seg å skru ned kvaliteten, men være seg bevisst de verdier de er forpliktet på. Det er her pårørende har en enestående mulighet til å synliggjøre både god og utilfredsstillende sykepleie.

Det er en gave med besteforeldre og oldeforeldre som er en del av storfamilien. Liv leves, historier fortelles og familiebånd har ofte slitestyrke. Vi bryr oss om hverandre, og generasjonene lærer noe om omsorg. Det er en uutholdelig situasjon når ivaretakelsen fra det offentlige svikter da det er sårbare liv som behøver hjelp og støtte. Kjære pårørende, si ifra. Det er ikke et ansvar dere skal bære, men det er et mulighetsrom for å synliggjøre forsømmelsene, men også den gode og ivaretakende sykepleien.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe