foto
Feiebilen i arbeid, to dager før 17. mai i Trondheim, men ikke på Tiller, skriver debattanten. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Hallo, miljøkamerater i kommunen