Krigen som pågår i Ukraina, utspiller seg i Europas «kornkammer». Ukraina og Russland er begge storprodusenter av korn, og de står for mer enn en fjerdedel av verdens totale kornproduksjon til sammen. Nå stiger prisene på korn som følge av svekket produksjon på global basis. I tillegg avdekker krigen svakheter i den norske beredskapen, ettersom vi ikke har nok korn til å fø hele befolkningen over en lengre periode.

Jeg mener at beredskapslagring av korn er et viktig steg for å styrke den nasjonale beredskapen. Siden 2003 har Norge stått uten en skikkelig ordning for beredskapslagring av korn. I dag står stort sett norske bønder for lagring av korn, blant annet på møller og gårdsbruk. Jeg synes en statlig ordning for å langtidslagre matkorn til den norske befolkningen, er noe som bør settes på dagsorden. Dagens situasjon i Ukraina viser behovet for god beredskap og økt selvforsyning.

Etter krigens utbrudd har prisene på europeisk korn økt med 61 prosent, sammenlignet med 2021. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet. Norske beredskapslagre vil sikre Norge en stabil tilgang på matkorn til enhver tid. På den måten vil ikke stigende kornpriser påvirke den norske befolkningen, som følge av at Norge allerede har korn på lager.

Norske beredskapslagre vil legge til rette for at norske bønder kan få produsere så mye som mulig av det kornet vi trenger. Det gir gode ringvirkninger for norsk landbruk, næringsliv og det er samtidig positivt med tanke på miljøet. Beredskapslagre kan bidra til å redusere utslipp fra transporten av kornet, som et resultat av at Norges behov for å importere korn reduseres. I tillegg vil etterspørselen på matkorn reduseres, siden vi kan produsere og lagre kornet vårt selv.

Mindre etterspørsel vil sannsynligvis føre til lavere kornpriser for land med svakere økonomi, som også trenger korn til befolkningen. Slik som det er i dag, er høye kornpriser med på å utkonkurrere de vanskeligstilte landene. De landene med nok penger er de som får kjøpe korn først. Akkurat det er urettferdig og en uønsket situasjon.

I Hurdalsplattformen går regjeringen inn for å etablere beredskapslagring av korn. Den 13. mars bestilte landbruks- og matminister Sandra Borch en utredning fra Landbruksdirektoratet på nettopp beredskapslagring. Endelig blir saken tatt hånd om!

Senterpartiets ønsker om å gjeninnføre beredskapslagre har tidligere blitt satt til side, men nå viser krigen i Ukraina at det fortsatt er høyst nødvendig. En god nasjonal beredskap bunner i primærbehovene, og beredskapslagre sikrer Norge en forutsigbar kilde til nettopp mat. Akkurat det er et grunnleggende behov for oss mennesker.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppes