Hvis Norge kjøper legemidler uansett prislapp, kan prisene vokse inn i himmelen.

Forrige uke omtalte flere medier det nye legemiddelet Spinraza. Medisinen som er utviklet av firmaet Biogen, kan hjelpe personer med SMA, en sykdom som fører til dødelig eller invalidiserende muskelsvinn. Nå har norske myndigheter kommet til at prisen, en million kroner per dose, er for høy til at det norske helsevesenet kan kjøpe inn Spinraza. Beslutningen viser hvor viktig det er at Norge og andre land samarbeider om å forhandle legemiddelprisene ned.

Spinraza ble først gitt til ni norske barn i en prøveperiode. Nå har medisinen fått markedsføringstillatelse. Prøveperioden er over. At norske myndigheter sier nei til å kjøpe inn medisinen, er en tragedie for pasienter og pårørende som har fått tent et lite håp. Dessverre er det likevel en rett beslutning å ikke akseptere prisen Biogen forlanger for Spinraza.

At legemiddelfirmaer som har utviklet nye medisiner ønsker å utnytte sin markedsposisjon, er problematisk, men ikke overraskende. Da er det viktig at land som Norge ikke kjøper inn medisin uansett prislapp. Gjør de det, får industrien et signal om at de kan la prisene vokse inn i himmelen, uten at etterspørselen synker. Uten en motvekt, er det knapt grenser for hvor dyre legemidlene kan bli.

LES LEDEREN: Endelig håp for psykiatrisenteret

For å få ned prisen på legemidler, må legemiddelindustriens markedsmakt svekkes. Flere firmaer har monopol på viktige medisiner, noe som skaper store skjevheter i markedet. Hemmelighold rundt prisene på legemidler bidrar dessuten til å svekke enkeltlandenes forhandlingsposisjon. Når man ikke vet hva andre har betalt, vet man heller ikke hva som er firmaenes minstepris. Det gir dårligere kort på hånden i forhandlingene. Her må internasjonale åpenhetsregler på plass, slik at det blir lettere å stille rimelige krav om pris til industrien.

Norge kan ikke presse prisene på medisiner ned alene. Helseminister Bent Høies (H) initiativ til å samarbeide med danske helsemyndigheter for å få ned prisen på Spinraza er en god start. Selv om danskene er skeptiske til om de kan lykkes, bør samarbeidet på sikt utvides, slik at også de andre nordiske landene kan bli med. Det vil gi større tyngde i senere forhandlinger, ikke minst fordi landene kan kreve lik pris. Slik kan vi ta et første skritt i retning av bedre og billigere medisiner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter