foto
NTNU vil rive flere gamle trehus i Grensen nedenfor Hovedbygningen for å få plass til nye universitetsbygninger. Foto: Terje Svaan

Skal byen velge NTNU eller gamle hus?