foto
Det er jo rimelig utrolig at en i 2021 skal ofre matjord for boliger og utsette folk for rasfare, skriver innleggsforfatteren om boligbyggingen i Vikhammer. Foto: Ole Martin Wold

Er det trygt å bygge boligblokker på «bløtleire» på Vikhammer?