foto
Foto av ung velger som stemmer. Kommentator Synnøve Vereide mener at digital stemmegivning kan øke den ellers lave valgdeltakelsen blant de unge velgerne. Foto: Erik Johansen

Min generasjon: Lat og uengasjert?