foto
Nye Veier forsikrer at de ikke har til hensikt å lage en fengselsmur for barna på Støren. Foto: GUNN HEIDI NAKREM, Trønderbladet

Kommunen avgjør trasévalg - ikke Nye Veier