foto
I Erkebispegårdens borggård, og i ydmyk respekt foran ei vakker steinsatt veggflate fra middelalderen, har skulpturen fått plass, skiver Sverre Krüger. Foto: PRIVAT

Stålsatt pilegrim i erkebispens gård