Helseplattformens bruk av konsulenter kan være et lovbrudd. Det er urovekkende at ledelsen og styret ikke har ført strengere kontroll med omfanget.

Adresseavisen skrev denne uka at Helseplattformen AS har brukt omtrent seks ganger så mye penger på tjenester fra rådgivningsselskapet Ernst & Young som opprinnelig forutsatt.

Da oppdraget ble lyst ut i 2015, sto det at kontrakten hadde en anslått totalverdi på 90 millioner kroner. Siden har Ernst & Young fakturert 557 millioner kroner, altså seks ganger så mye.

Helseplattformen sier at de i utlysningen gjorde oppmerksom på at det var usikkert hvor mye kontrakten ville bli verdt og at det er snakk om en tredobling, ikke seksdobling. Overskridelsen er uansett så kraftig at juseksperter mener det kan være snakk om lovbrudd.

Blant annet for å sikre like konkurransevilkår er det strenge regler for hvordan offentlige virksomheter kan opptre når de legger oppdrag ut på anbud. Det kan være et lovbrudd hvis et oppdrag blir mye mer omfattende enn det som står i utlysningen. En EU-dom i 2018 skjerpet rettspraksisen på dette området.

Toppsjef Torbjørg Vanvik i Helseplattformen sier til Adresseavisen at hun først i 2021 ble klar over denne dommen. Hun understreker at de har holdt budsjettene og tilbakeviser også at Ernst & Young har hatt for stor innflytelse i Helseplattformen. Men personer i Ernst & Young ble leid inn til sentrale roller i Helseplattformen og har hatt sjefstitler.

Mange har kritisert bruken av konsulenter i det offentlige, men vi har full forståelse for at dette var nødvendig i utviklingen av Helseplattformen. Denne saken handler om noe annet, om mulige lovbrudd og konsulentselskapets rolle i virksomheten. Både ledelsen og styret burde ført strengere kontroll med dette.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS sier han vil be om en full, ekstern gjennomgang av saken. Det er helt nødvendig. Spørsmålet er hvorfor ledelsen og styret ikke har sett med kritisk blikk på konsulentbruken mye tidligere.