Denne våren har utstillingen «Prosjekt Fantasi» vært på plass på Vitensenteret i Trondheim.

Utstillingen er et symbol på hva man kan oppnå når barns fantasi, skaperglede og interesse for vitenskap får spille sammen. Skal vi få til mer av dette i fremtiden er det viktig at foreldrene engasjerer seg.

Vi står ovenfor et grønt skifte og ny teknologi påvirker nesten alle delene av våre liv. I fremtiden har vi behov for å tenke nytt rundt energi, og vi trenger teknologi som kan bekjempe sykdom og fattigdom. Skal vi klare dette må flere barn og unge velge realfag. Og hvis vi ønsker at flere barn og unge skal velge realfag er familier og venner de viktigste inspiratorene og støttespillerne.

Les også kronikken: Kollapser havet, kollapser kloden

I samarbeid med norske vitensenter lanserte Statoil i 2015 «Prosjekt Fantasi», en konkurranse der barn og unge ble oppfordret til å finne opp morgendagens oppfinnelser. Oppfinnelser barn og unge selv mener kan bidra til positiv endring både på miljøet og våre egne liv. Av de 2400 bidragene som kom inn ble elleve vinnere trukket ut, og oppfinnelsene deres har denne våren vært utstilt i Trondheim.

Er det en ting vi har lært fra «Prosjekt Fantasi», så er det at barn har mange tanker om hva vi bør gjøre i fremtiden både når det gjelder energi, klima og hjelpemidler. Når de først får lov til å slippe fantasien løs, er den grenseløs, uten de begrensningene vi ofte ser hos voksne. Ideene som har kommet inn har vært både relevante, interessante og gjennomtenkte, og heller ikke så langt unna det man kunne jobbet med i et etablert forskermiljø.

Opptatt av debatt? Les også: Hva slags signal får eiere hvis vi river to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i årevis?

Et eksempel på dette Håvards (8) jakkestol. Det er en jakke som både skal bidra til at flyktningene skal kunne holde varmen på reisen og hvile når det er nødvendig. Jakken skal kunne gjøres om til en stol gjennom å trykke på en knapp i lommen. På samme tid som Håvard ble inspirert til å lage jakkestolen, satt en forsker på Sintef og tenkte på hvordan forskning på teknisk bekledning i industrien kunne bidra til å gjøre livet til flyktningene tryggere og praktisk mer levelig. Håvard traff dermed en nerve med sin utradisjonelle og enkle idé.

Om vi skal få barn og unge til å velge realfag er en rekke faktorer viktig. Gjennom Kunnskapsdepartementets prosjekt «Tett på realfag», tilrettelegges det nå for økt fokus på realfag i undervisningen. Og med engasjerende og relevante utstillinger som «Prosjekt fantasi» har vi i år sett nærmere 60 % økning i besøk fra barnehager og skoler på Vitensenteret sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Vi har også sett en betydelig økning i aktivitetsbesøk der barn og unge ikke bare opptrer som tilskuer, men som legger til rette for at barn og unge får økt interesse og kunnskap for realfag gjennom egen skaperglede.

Mer debatt: Kjære arbeidsgiver, vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb?

Skolen kan likevel ikke stå for hele påvirkningen alene. Både internasjonale studier, og den norske studien «Vilje-con-valg» viser at familie, venner og fritidsaktiviteter er vel så viktig for å tenne barn og unges interesse for realfag. Eller sagt med andre ord, hvordan vi bruker tiden på vitenskap og innovasjon etter skoletid, enten dette er hjemme eller som en fritidsaktivitet. Dette innebærer ikke at foreldre eller annen familie selv må ha realfagbakgrunn, men at de har en positiv påvirkningskraft gjennom å tilrettelegge for forskningsbasert lek og aktivitet.

De norske vitensentrenes formål er nettopp å tilrettelegge for denne typen aktiviteter. Gjennom å skape et rom der og vitenskap gjøres tilgjengelig gjennom interaksjon og fantasi. I sentrum står opplevelsene foreldre og barn, besteforeldre og barnebarn kan dele sammen. Med utgangspunkt i Vitensenterets makerspace skal vi sørge for flere engasjerende aktiviteter i tiden fremover. Fra oppfinner- og vitenverksted i helger og ferier, til sommerens eksperimentklubb. Vi oppfordrer derfor foreldre og besteforeldre til å være nysgjerrige, delta på aktivitetene med barn og unge, og dermed bidra til at vi sammen når målet om at flere barn og unge velger realfag i fremtiden.

Hør våre kommentatorer snakke om Krf-landsmøtet, regjeringskabal og teatersjef-søkere

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter