Storbritannia har opplevd tre terrorangrep de siste tre månedene. Torsdag går de til valg og mye tyder på at statsminister Theresa May får fortsette.

Men det vil ikke mangle på utfordringer for britene i tiden som kommer.

Da Theresa May skrev ut nyvalg i april, lå hun over 20 prosent foran på meningsmålingene. Labour og deres leder Jeremy Corbyn lå med brukket rygg. Det så ut som om Theresa May skulle feie bordet og sikre seg nødvendig spillerom og ryggdekning til å ta Storbritannia gjennom forhandlingene med EU om Brexit. Etter å ha drevet en svak valgkamp, har May tapt oppslutning, og avstanden til Corbyn har skrumpet inn til rundt åtte prosent denne uka.

Det er likevel grunn til å tro at valget torsdag vil gi May fornyet tillit, selv om det ikke lenger ligger an til å bli det valgskredet hun håpet på da hun skrev ut nyvalg i april. Verken Theresa May eller Jeremy Corbyn er kandidater som har klart å mobilisere store velgergrupper. Hun fungerer dårlig ute blant folk. Mays utspill om en velferdsreform som betyr økte egenandeler for omsorgstjenester blant eldre og pleietrengende, har blitt dårlig mottatt.

Jeremy Corbyn har drevet en langt bedre valgkamp. Men med sin 80-tallsretorikk og gamle løsninger på nye utfordringer, har han ikke klart å fremstå som en kandidat som Storbritannia nå trenger. Arbeiderpartiene har generelt lav oppslutning over store deler av Europa. Det viser valgene både i Nederland og Frankrike denne våren.

I skyggen av terror på britisk jord sto Theresa May frem søndag med krav om hardere tiltak mot islamistiske ekstremister. I en valgkamp som til nå har vært lite preget av Brexit og terror, tar May grep og viser handlekraft. Men det er ikke åpenbart at hennes tale foran Downing Street 10 etter angrepet vil styrke oppslutningen i særlig grad.

Strategien var å skrive ut nyvalg nå, for å knuse Labour og skape et solid flertall foran forhandlingene om Brexit. Den har ikke fungert for Theresa May. Misnøyen mot det politiske systemet er stor. Valgdeltakelsen på torsdag kan bli urovekkende lav, og utfordringene står i kø. Det siste Storbritannia trenger er en svekket statsminister som vil slite med å gjennomføre tiltak mot terror og sikre en levelig exit fra EU.