Fremskrittspartiet har i lengre tid ønsket et forbud mot heldekkende hodeplagg i det offentlige rom. Frp hevder at «bruk av nikab står i veien for norsk integrering». I tillegg mener de at et slikt forbud vil skape et tydelig signal om at Norge er et samfunn der åpenhet og likestilling mellom kjønnene er grunnleggende ideer».

Senterpartiet har også engasjert seg i debatten og har foreslått å «innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner». Før en innføring av et slikt drastisk tiltak, bør en stille seg spørsmålet om et forbud mot heldekkende hodeplagg som nikab, virkelig vil føre til bedre integrering, og signalisere likestilling og åpenhet?

Les også: Forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.

Det er stor uenighet i hva årsaken til bæring av nikab er, enten det er av «religiøse årsaker» eller «uniformering av politisk islam». Kvinner som bærer nikab er i mindretall i Norge. Dermed sees de gjerne på som en svakere gruppe som krever en ekstra innsats når det gjelder integrering.

«Offentlige bygninger og institusjoner» inkluderer blant annet de fleste norske utdanningsinstitusjoner og potensielle arbeidsplasser. En svært viktig del av integreringen i det norske samfunn skjer gjennom utdanning og arbeid. Med et forbud mot nikab er det vel høyst usannsynlig at disse kvinnene vil kaste nikaben. Frp mener kanskje det vil resultere i bedre integrering og signalisering om åpenhet og likestilling, jeg tviler.

LES KOMMENTAREN: Gørr på landet

Jeg er redd for at et annet mulig utfall er at flere nikab- bærende kvinner vil oppleve isolasjon på grunn av det nye forbudet. En negativ effekt som kan oppstå er at kvinner gjerne vil velge vekk både høyere utdanning og arbeid for å få beholde nikaben. Å gjennomføre et totalt forbud mot heldekkende hodeplagg ved alle offentlige bygg er jeg derfor redd vil skape flere problemer enn det vil løse.