Byråkratene i Brüssel får ikke kontroll over norsk vannkraft hvis Norge slutter seg til Acer.

I flere måneder har det rast en debatt om Norge bør slutte seg til Acer, et EU-organ som fører tilsyn med europeiske energimyndigheter, blant annet for å sikre at reglene for energimarkedet praktiseres likt. Senterpartiet, LO, SV og deler av Ap er imot Acer. Dessverre er debatten om Acer preget av myter, for eksempel om at EU vil få kontroll over norsk industripolitikk og vannkraft.

Det er naturlig at vannkraften vår skaper engasjement. Da Norge ble en industrinasjon på begynnelsen av 1900-tallet, skyldtes det i stor grad overfloden av energi vi hadde tilgang på i våre fossefall og vassdrag. Når blant annet Nei til EU skaper et inntrykk av at EU kan få myndighet til å bestemme over vannkraften, er det ikke rart at mange protesterer.

Heldigvis tar de feil. Europeiske byråkrater får ikke grep om vannkraftverkene dersom vi melder oss inn i Acer. EU har ikke myndighet til å fjerne norsk kraftproduksjon fra offentlige hender. Hvis arvesølvet skal selges unna, er det Norges valg.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at Acer vil føre til at Norge får en industripolitikk som bygger EU, ikke Norge. Her er han på ville veier. Vi gir ikke fra oss råderetten over industripolitikken ved å melde oss inn i Acer. Det vil fremdeles være Olje- og energidepartementet som avgjør om vi skal bygge kabler til utlandet og hvem som får vannkraftkonsesjoner.

Frykten for at strømprisene vil bli høyere, dersom vi melder oss inn i Acer, er også uberettiget. Vi er allerede koblet på det europeiske energimarkedet gjennom import og eksport av kraft. Prisen der avgjøres av tilbud og etterspørsel, ikke av Acer.

LES LEDEREN: Vi kan ikke bygge vindmøller på alle fjelltopper

Norge selger allerede kraft til EU. Det er i vår interesse at vi har god tilgang til energimarkedet i Europa. Ved slutte oss til Acer, får vi en plass ved bordet når spillereglene for strømhandel blir utformet. Det er en fordel for norsk kraftindustri.

Skal vi nå klimamålene i Paris-avtalen, trenger Europa renere strøm. Vår vannkraft kan bidra til å gjøre et Europa som fremdeles er avhengig av kull, mer klimavennlig. Mener vi alvor når vi kaller oss en miljønasjon, kan vi ikke trekke oss ut av det europeiske energimarkedet. Hvis vi avviser Acer, er det det vi vil gjøre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter