Flere kommuner bør slå seg sammen, men det trengs mer enn gulrøtter om kommunereformen skal gå raskt nok.

I Adresseavisen sist uke sa Mari Holm Lønseth (H) at Trøndelag ikke bør ha flere enn 25 kommuner i 2025, en halvering av dagens antall. Høyre mener blant annet at Stjørdal og Meråker bør slå seg sammen, i tillegg til Oppdal og Rennebu. Vi er enige med Høyre i at kommunereformen må fortsette. For å sikre gode velferdstjenester, en mer bærekraftig økonomi og sterke fagmiljøer, må kommunene bli større.

LES SAKEN: Kan tape 40 millioner når Trondheim slår seg sammen med Klæbu

Stortinget vedtok 13. juni at reformtrykket skal opprettholdes, blant annet med reformstøtte og engangstilskudd til kommuner som slår seg sammen. Det er bra at stortingsflertallet ser framover og vil gjøre det attraktivt for kommuner å slå seg sammen. Men det er ikke nok å vifte med gulroten. Barrierer som hindrer kommuner i å slå seg sammen, må bygges ned.

Én slik barriere er knyttet til kommunenes pensjonsmidler. Som Adresseavisen skrev onsdag, kan sammenslåingen av Trondheim og Klæbu påføre Trondheim en ekstrautgift på rundt 40 millioner kroner. Årsaken er at Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) ikke kan overta pensjonsmidlene fra Klæbu uten å hente dem ut fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som i dag forvalter Klæbus pensjonsmidler. Dagens regelverk tilsier at KLP kan holde tilbake en andel av kapitalen Klæbu har satt inn, dersom kommunen forlater dem til fordel for TKP.

LES LEDEREN: Skammelig hets av politikere

40 millioner er mye penger. Med et budsjett på 12,8 milliarder i 2018, skal nok Trondheim klare å dekke inn Klæbus tap, selv om det svir. Derimot kan tanken på en slik ekstrautgift skremme mindre kommuner fra å slå seg sammen.

Når større kommuner slår seg sammen, kan pen-sjonsprisen fort bli betydelig høyere. Dermed kan kommunene bli tvunget til å velge mellom å skrote sin egen pensjonskasse til fordel for KLP, eller leve med et oppstykket ansvar for velferdsmidlene. Begge deler er uheldig.

Fredag vedtok Stortinget å utrede endringer i regelverket for pensjonskassene, slik at kommunene kan velge den pensjonsløsningen de ønsker i stedet for å være bundet til KLP. Forhåpentlig munner utredningen raskt ut i et vedtak, så kommunereformen ikke blir unødig forsinket.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Antallet trønderske kommuner bør halveres innen 2025, mener Mari Holm Lønseth (H). Foto: Leikny Havik Skjærseth