Det har ofte vært langt fra ord til handling i debatten lønns- og utbyttefesten i statlige selskap. Nå skjer det endelig noe. Næringsministeren kaster hele styret i selskapet i Argentum.

Bergens Tidende har avslørt at direktøren i det statlige investeringsselskapet Argentum fikk 24,5 millioner kroner i lønn, bonus og insentivordning i fjor. Vi har tidligere ment at en slik lønnsfest må få konsekvenser for styret.

Når mange offentlige virksomheter er under hardt press for å spare penger, er det svært uheldig at toppledere i selskap der staten har eierandeler, kan håve inn mange millioner. At ledelsen i statlige selskap har en helt annen lønnsutvikling enn de ansatte, er svært problematisk. Det bryter med de norske likhetsidealene. Sjefer som tjener ekstremt mye, kan heller ikke kreve nøysomhet av andre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ser ut til å være enig. Han sier tydelig ifra om at styret i Argentum burde stanset utbyttefesten i toppledelsen. Tirsdag orienterte han Stortinget om at hele styret blir kastet, bortsett fra et medlem som kom inn i 2021.

Det er en avgjørelse vi setter pris på. Vestre gir på denne måten klar beskjed til styrene i andre selskap der staten har eierandeler: Det er styrenes ansvar å hindre at toppsjefene får skyhøye lønns- og bonusutbetalinger.

Flere tidligere næringsministre har forsøkt å holde igjen lønnsutviklingen til toppsjefene, uten å lykkes. Næringsminister Monica Mæland (H) gjorde et fornuftig grep da hun i 2015 satte et tak på pensjonsgivende lønn for ledere i statseide selskap. Men det er ikke noe tilsvarende tak på lønn.

Dagens Næringsliv har avslørt at styrene i flere selskap har gitt topplederne høyere lønn som en kompensasjon for at mulighetene for pensjonssparing er redusert. Dette er en omgåelse av statlige retningslinjer. Styrer som har ansvaret for slike utbetalinger, trenger en irettesettelse.

Vestre viser handlekraft når han kaster nesten hele styret i Argentum. Men han har mye mer å ta fatt i. Jobben med å få slutt på lønnsfesten blant toppene i statlige selskap er bare så vidt begynt.