I siste fylkesutvalg behandlet politikerne en høring om å sende kraft fra land til oljefeltene Draugen og Njord utenfor trøndelagskysten. Dette mener Fremskrittspartiet er symbolpolitikk på sitt verste. Det eneste man oppnår, er vesentlig dyrere kraftpriser til privatpersoner og bedrifter i Trøndelag, samtidig som vi flytter utslippene til Europa. Derfor foreslo jeg på vegne av Frp, H, MDG og PP at søknaden om kraft fra land til Draugen og Njord måtte avvises. Men det ville ikke det rødgrønne flertallet. De ville heller fortsette å utrede og utarbeide en «helhetlig plan» for elektrifisering av feltene – selv om konsekvensene er kjent.

Bare strekkingen av sjøkabel til Draugen vil koste minst 1,7 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnader til ombygging til elektrisk drift på plattformene og sjøkabel til Njord. Olje- og energidepartementet estimerer at elektrifisering av sokkelen kan koste så mye som 8000 kroner pr. tonn CO₂ det vil redusere. Til sammenligning så viste rapporten «Klimakur 2030» at effektiv drift av eksisterende skog kan binde CO₂ til en tonnpris på 50 kroner.

Vi kunne altså fått den samme reduksjonen i CO₂ til bare 0,6 prosent av prisen. Men det skal vi ikke snakke om, for i motsetning til andre land så skal ikke skogen være med i Norges «klimaregnskap». Fremskrittspartiet mener at det ikke bare er ironisk at elementær kunnskap om fotosyntese utelates i det «grønne» skiftet – det er direkte hodeløst.

Denne meningsløse pengesløsingen finansieres av skattebetalerne og strømkundene og har ingen effekt. De eneste som tjener på det er investeringsselskapene. Det snakkes mye om at vi må gjøre dette for kommende generasjoner. Men hvem tror dere arver milliarder i gjeld, verdiløse sjøkabler, et kraftsystem ute av balanse og en skog av vindmøller som etter 20 år med subsidiert drift har lekket tonnevis med smøreolje og glykol i matfatet vårt og ikke kan regnes som noe annet enn rustent søppel? Nei, vi trenger ikke flere utredninger, synsing og svindyr symbolpolitikk. Nå trenger vi rasjonell tenkning og handling både på vegne av nåværende og kommende generasjoner.