Et mulig salg av giganteiendommen Meraker Brug reiser viktige prinsipielle spørsmål. Så langt har det vært påfallende stille fra Ap-Sp-regjeringen.

Selskapet AS Meraker Brug eier et område på 1,3 millioner mål i Trøndelag. Eiendommen dekker 90 prosent av Meråker kommune, samt deler av Stjørdal, Steinkjer og Malvik. Området inneholder blant annet noen av Norges beste jakt- og fiskeområder, skog, flere hyttetomter, et alpinsenter og landbruksareal.

I dag eies Norges nest største privateide eiendom av to stiftelser i Oslo. De åpner for å selge fordi de ønsker å få penger til å kjøpe mer kunst og utvikle kunstmuseet Astrup Fearnley. – Det er litt rart å være til salgs på denne måten, sa Meråker-ordfører Kjersti Kjenes til NRK da nyheten ble kjent tidligere i juni.

Fylkesvaraordfører fra Sp, Tomas Iver Hallem, mener staten gjennom Statskog bør kjøpe eiendommen som er anslått å koste rundt 1,5 milliarder kroner. Deretter åpner han for å dele opp eiendommen for videre salg eller etablere en statsallmenning. Meråker-ordføreren vil imidlertid at eiendommen holdes samlet og at den nye eieren må være norsk.

Det viktigste er at jegere, fiskere, turfolk, reindrifta og andre som i dag bruker området, beholder dagens bruksrettigheter etter et eventuelt salg. Hva kan og vil regjeringen eventuelt gjøre for å sikre det?

Svaret på det vet vi ikke. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «sikre nasjonalt og lokalt eigarskap til jord- og skogeigedomar». SVs Lars Haltbrekken har spurt regjeringen om de vil gi signaler om at Statskog bør forsøke å kjøpe eiendommen. Landbruksministerens knappe svar er at regjeringen er kjent med at eiendommen vurderes solgt og at de «vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget ved eventuelt behov».

Det er tidlig i prosessen. Regjeringen kan ha grunner for å holde kortene tett til brystet når det gjelder konkrete fremstøt. Men i den prinsipielle debatten, særlig knyttet til problemstillinger rundt et eventuelt utenlandsk eierskap av et så stort og verdifullt område, bør regjeringen komme sterkere på banen.