foto
Den kompetansen vi opparbeider oss gjennom våre lærerutdanninger, kan ikke erstattes, skriver innleggsforfatteren i et svar til KS. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

Framtida trenger lærerutdanningene